ADDITIVES AND PETROLEUM PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY

77 Views
  • Main category: Chemicals
  • Company phone: 0369750293
  • Website: http://app.com.vn/
  • Country: Vietnam
  • Established: 2003
  • Company size: 100-500 employees
Address: Khu Công Nghiệp Tập Trung Vừa Và Nhỏ Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Vietnam

Introduction

Our products