HOANG PHAT TRADING AND DEVELOPMENT PRODUCTION COMPANY LIMITED

57 Views
  • Main category: Packaging & Printing
  • Company phone: 0968649516
  • Website: http://nhuahoangphat.vn/
  • Country: Vietnam
  • Established: 2016
  • Company size: 50-100 employees
Address: Đội 7B, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Vietnam

Introduction

Our products