HUNG PHAT JOINT STOCK COMPANY

204 Views
  • Main category: Fashion Accessories
  • Company phone: 0866908228
  • Website:
  • Country: Vietnam
  • Established: 2006
  • Company size: 100-500 employees
Address: Cụm Công nghiệp Cầu Chùa, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Vietnam

Introduction

Our products