LA MINH ANH BUSINESS HOUSEHOLD

  • Main category: Apparel
  • Company phone: 0394051399
  • Website:
  • Country: Vietnam
  • Established: 2023
  • Company size: 10-50 employees
Address: Lô số 170, Tờ bản đồ số 79, Khu đô thị mới phía Nam, Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang, Vietnam

Introduction

Certifications

Our products

Action