NAM HAI CO., LTD

24 Views
  • Main category: Gifts & Crafts
  • Company phone: 0335 184 568
  • Website:
  • Country: Vietnam
  • Established: 2004
  • Company size: 50-100 employees
Address: Ấp Tân Lập, đường 57, Xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định, Vietnam

Introduction

Our products