PHU SANG PRODUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

51 Views
  • Main category: Home & Garden
  • Company phone: 0204 3573 666
  • Website: https://phusang.com.vn/lien-he/
  • Country: Vietnam
  • Established: 2010
  • Company size: 50-100 employees
Address: 219 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Vietnam

Introduction

Our products