Trung Giang Production and Trading Co., Ltd

35 Views
  • Main category: Fashion Accessories
  • Company phone: 0965 588 262
  • Website: https://hankuki.com/
  • Country: Vietnam
  • Established: 2019
  • Company size: 50-100 employees
Address: Thôn Đình Đào, Xã Đoàn Thượng, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, Vietnam

IntroductionOur products